CRM řešení

CRM řešení, často označované také jako CRM systém neboCRM software je aplikace neboli softwarové řešení pro podporu a sloučení samostatných řešení jednotlivých oddělení v podniku. V koordinovaném systému jsou sjednoceny aplikace z marketingu, odbytu, servisu a call centra. CRM řešení pomáhá především těm, kteří pro příslušný podnik digitálně vyhledávají, sbírají a používají informace v požadovaném formátu, v jakém jsou v podniku zapotřebí. Výchozím bodem je přitom centrální a dobře udržovaná Správa adres, která je pro profesionální management vztahů se zákazníky (CRM) nepostradatelná. Profesionální CRM řešení je předpokladem úspěšného zavedení CRM do podniku. Na CRM řešení lze navíc přes rozhraní napojit provozně ekonomický standardní software, takzvané ERP softwarové řešení.