CRM systém

CRM systém, často označovaný také jako CRM řešení neboCRM software je aplikace resp. softwarový program, ve kterém jsou v koordinovaném systému k dispozici funkce pro všechna oddělení v podniku. Samostatná řešení, tedy nespojené jednotlivé softwarové programy pro oddělení jako marketing, odbyt, servis a call centrum jsou nahrazena jediným programem pro komplexní podporu celého podniku.

V CRM systému se sbírají a využívají důležité informace resp. data ve formátu, v jakém jsou v podniku zapotřebí. Výchozím bodem je obvykle centrální a dobře udržovaná Správa adres, která je pro profesionální management vztahů se zákazníky (CRM) nepostradatelná. Profesionální CRM systém je určující podporou při úspěšném zavádění CRM do podniku. K CRM systému je často přes rozhraní napojen provozně ekonomický standardní software, takzvané ERP softwarové řešení.