V celém podniku

Zvoní telefon - buďto v centrále nebo u zaměstnance odbytu nebo u sekretářky ředitele. Již při prvním zazvonění vidíte na obrazovce jméno a firmu volajícího. Víte, kdy jste byli naposled v kontaktu se zákazníkem, a můžete např. kompetentně odpovědět na dotaz týkající se aktuální objednávky.

Jak to funguje

CRM software, jako centrální platforma, shromažďuje všechny informace. Nové informace jednoduše přiřadí příslušnému zákazníkovi: volání, e-maily, termíny, projekty, objednávky, narozeniny, oblíbenou barvu nebo jiné relevantní údaje. Každý zaměstnanec tak ošetřuje kompletní, chronologické složky zákazníků - srdce Vašeho CRM softwaru. Neztratí se žádná informace.

Funkce podrobně

Dashboard

Dashboard přehledně zobrazí všechny relevantní informace najednou.
 • Dashboard je individuálně nastavitelný a poskytuje rychlý přehled o důležitých informacích.
 • Z "podnikového dashboardu" lze přistupovat a zobrazovat data celé databáze.
 • Dashboardy lze ukládat jako navigátory, například k vytvoření dashboardu pro odbyt, marketing či podporu.
 • Zaměstnanci si vytvoří vlastní dashboard z několika předpřipravených modulů, jako např. "moje úlohy" nebo "narozeniny v blízké době".

Management adres s integrací sociálních médií

Po stisknutí jednoho tlačítka máte při ruce všechny informace o kontaktním partnerovi.
 • Nestrukturované kontaktní informace se zkopírují do Průvodce adresou a přemění na strukturované datové záznamy adres. Po kontrole duplicit se adresa založí přímo do CRM systému.
 • Adresy se mohou spravovat podle typu adresy, např. podle firemní adresy nebo kontaktní osoby. Kategorizace, zadání čísla zákazníka a nápovědy při zadávání umožňuje snadné přiřazení.
 • Adresy lze snadno najít i díky fonetickému vyhledávání. "Pana Meyera" u firmy "Schmitt & Co." naleznete i tehdy, budete-li hledat "Maiera" ve firmě "Schmidt & Co.".
 • Přímo z datového záznamu adresy lze znázornit místo a spustit vyhledání příjezdové trasy.
 • Přístup k adresám lze libovolně omezit, např. veřejný přístup, citlivý přístup jen pro určité uživatele nebo soukromý přístup.
 • Díky integraci sociálních sítí se mohou pro zjištění chybějících informací využít informační zdroje jako Facebook, Xing nebo Twitter. Přístup k funkcím sociálních médií se provádí po osobním přihlášení v reálném čase.

Složka zákazníka

Složka zákazníka shrnuje všechny údaje.
 • Složka zákazníka poskytuje všechny informace týkající se zákazníka.
 • V zákaznické složce jsou přehledně zobrazeny všechny záznamy k jedné adrese, jako e-maily, termíny a úkoly, doklady, objednávky, doklady zbožního hospodářství i veškerá korespondence.
 • Šetří čas, protože zákaznické informace jsou strukturované, chronologicky seřazené a k dispozici v celém podniku.
 • V zákaznické složce lze vytvářet další záznamy nebo editovat stávající záznamy.
 • Zaměstnanec má všechny informace ke kontaktu při ruce už při zazvonění telefonu.

Telefonické hovory

 • Přes počítačovou telefonii vytvoříte požadované spojení jedním kliknutím.
 • Při příchozích voláních se otevře telefonní kontakt nebo příslušná adresa zákazníka.
 • Pokud telefonní čísla ještě nejsou založena v CAS genesisWorld, lze je automaticky zkontrolovat pomocí externí adresní služby. Adresy poskytovatele adresní služby se na přání mohou v CAS genesisWorld založit jako datový záznam, stejně jako propojit s telefonním kontaktem.
 • Automaticky se eviduje délka hovoru.
 • Díky přehledu příchozích a odchozích volání neztratíte žádný kontakt.

Termíny

Termíny se znázorní přehledně, např. v týdenním náhledu.
 • Termíny jsou zobrazeny v denním, týdenním nebo měsíčním náhledu.
 • Kalendář týmu nebo prostředků zobrazí blokované termíny kolegů nebo např. obsazené školicí prostory.
 • Lze zakládat opakované, celodenní nebo skupinové termíny.
 • Pomocí průvodce vyhledáváte volné termíny několika zaměstnanců nebo prostředků (konzultační místnosti, služební auta, videoprojektory, apod.)
 • Změny termínů se pomocí drag & drop myší přesunou do prázdného časového okna.
 • Kontrola překrytí upozorní na případné paralelní termíny.
 • Nastavit lze funkci alarmu před termínem, stejně jako oznámení nových termínů. Pokud je zaneseno více účastníků, může si každý účastník osobně nastavit a měnit funkci alarmu.
 • Termíny se do CRM softwaru mohou přenášet z kalendáře Outlook Exchange.
 • Podporovány jsou formáty iCAL pro jednoduchou výměnu dat.

Úkoly a jejich opakované předložení

Úlohy můžete delegovat, kategorizovat, přidělovat jim priority a schéma opakování.
 • CRM software spravuje mj. požadavky, reklamace a servisní poptávky.
 • Úkoly lze zakládat jako opakovaně předkládané s funkcí alarmu a rovněž je lze integrovat do kalendářního náhledu.
 • Úkoly lze delegovat na jiné zaměstnance a sledovat jejich plnění.
 • O termínu splnění informuje příslušné zaměstnance funkce alarmu.
 • Stav zpracování úkolu se zobrazuje v procentech. Vidět je doba zpracování jednoho úkolu.
 • Úkolům a opakovaně předkládaným úkolům lze přidělovat priority A-B-C.

Modul teamWorks: Intranet a podnikový portál

 • Doplňkový modul teamWorks koordinuje informační management v podniku tím, že ukládá znalosti, rozděluje je a dává k dispozici příslušným sektorům nebo zaměstnancům.
 • Seznam zaměstnanců poskytne všechny informace o kontaktních údajích, kompetencích, narozeninách a schopnostech. Nevíte, jak nový kolega vypadá, kde sedí nebo jaká je jeho provolba? teamWorks Vám to prozradí na stisknutí tlačítka.
 • Osobní domovská stránka zobrazuje přehled např. podnikových zpráv, termínů nebo přidělených úkolů.
 • "Černá tabule" a diskusní fóra umožňují výměnu mezi kolegy.
 • Podnikové procesy, jako např. správa dovolených, je standardizovaná.
 • teamWorks funguje ruku v ruce s CRM softwarem. Informace z obou řešení se ukládají do společné databáze a může je využívat jak teamWorks, tak i CAS genesisWorld.