CRM pro odvětví

Nikdo nezná Váš obor tak dobře, jako Vy sami – není mnoho lidí, kteří znají CRM tak dobře, jako my! S více než 30letými zkušenostmi v oblasti CRM a v různých oborech víme, na čem při speciálních řešeních záleží.

Speciální oborová řešení CRM


Abychom splnili speciální požadavky jednotlivých odvětví, vyvinul CAS CRM spolu s vývojovým partnerem itdesign tato oborová řešení:

CRM pro poradenské společnosti

CAS Consulting podporuje podniková poradenství při profesionálním zacházení s klienty. CRM software efektivně podporuje poradce a pracovníky back office při akvizicích, plánování zdrojů a projektovém managementu.

CRM pro výrobce softwaru a poskytovatele služeb IT

CAS IT Services poskytne IT společnostem softwarové řešení, vytvořené speciálně podle jejich potřeb. CAS IT Services podporuje IT společnosti a poskytovatele služeb nad rámec jejich oddělení: Počínaje akvizicemi a uvedením softwaru na trh, přes zákaznické poradenství a projektování, až po podporu.

CRM pro inženýring

CAS Engineering je kompletní řešení CRM pro inženýring. CRM řešení pomáhá při kompletním vývoji projektu, od vytvoření nabídky až po controlling. Veškeré obchodní procesy jsou zahrnuty v jednom softwaru a umožňují tak komplexní pohled na zákazníka a projekty.

CRM pro výzkumné ústavy a vědecké instituce

CAS Research podporuje výzkumné ústavy a vědecké instituce při vývoji každodenních projektů. Usnadňuje komunikace mezi týmy jednotlivých projektů a umožňuje rychlý přenos technologie. Funkce CAS Research umožňují komplexní plánování a organizaci akcí.

Flexibilní a přizpůsobitelné - CRM je tak individuální jako Váš podnik

K široké škále základních funkcí lze přidat ještě četná rozšíření. Ať již jde o připojení ERP nebo vytvoření softwaru pro rozhraní speciálních oborů - naše Řešení jsou velmi rozmanitá.