Co je CRM?

Customer Relationship Management (CRM) je zkratka pro strategii, která do středu zájmu staví nejcennější kapitál Vašeho podniku: Vaše zákazníky.

Využití cenného kapitálu

V mnoha podnicích dříme cenný kapitál ve formě znalostí o zákaznících a zkušenostech se zákazníky. Zde se využije hlavní myšlenka CRM: Tyto znalosti se zprůhlední a využijí v celém podniku.

Poznat a splnit přání zákazníků

Loajální zákazníci stále nakupují a doporučí Vás dál. Péče o stávající zákazníky je mnohem výhodnější než získávání nových zákazníků. Využijte tuto možnost a zvyšte spokojenost zákazníků pomocí:

  • jasné a individuální komunikace,
  • prvotřídního servisu,
  • kompetentních informací,
  • splnění individuálních přání.

CRM je více než software

CRM projekty se skládají, zjednodušeně řečeno, ze dvou částí. Větší část se týká "změny způsobu myšlení", strategie, která je v podniku etablovaná, a podle které se musí fungovat. Menší částí je technologie, tedy CRM software, který profesionálně podporuje realizaci Vašeho managementu zákazníků.

Co přinese CRM konkrétně Vám?

CRM Vám pomůže zřídit profesionální management zákazníků ve Vašem podniku a všechny procesy směřovat na požadavky Vašich zákazníků. CRM vytvoří transparentní, efektivní a celopodnikovou paměť pro strukturované pracovní procesy v celém podniku.

CRM ve Vašem podniku vytvoří >>