ERP - Enterprise Resource Planning

ERP je zkratkou Enterprise Resource Planning, tedy plánování a řízení prostředků v podniku. ERP software resp. ERP řešení jsou softwarové programy, které tyto procesy podporují. Tímto softwarovým řešením se potom řídí, kontroluje a analyzuje provozně ekonomický proces, například v oblastech správy, osobního oddělení, finančního oddělení, controllingu, logistiky, odbytu, marketingu a výroby. ERP software se pokouší modelovat organizační strukturu a organizaci procesů v podniku pomocí IT.

V ideálním případě je ERP a CRM software propojeno přes rozhraní.