ERP - Enterprise Resource Planning

ERP'nin açılımı Enterprise Resource Planning, yani bir şirketteki kaynakların planlanması ve yönetilmesidir. ERP Yazılımı veya ERP Çözümleri bu prosesleri destekleyen yazılım programlarıdır. Bu tür bir yazılım çözümü ile örneğin yönetim, personel, mali muhasebe, kontrol, lojistik, satış, pazarlama ve üretim gibi görev alanlarındaki işletme ekonomisine yönelik akış yönetilir, kontrol edilir ve değerlendirilir. Bir ERP Yazılımı ile, bir şirketin yapısal ve süreç organizasyonu BT uyumlu olarak oluşturulmaya çalışılır.

İdeal durumda, ERP Yazılımı ile CRM Yazılımı arasında bir arabirim bulunmaktadır.