Management

Za jeden den učiníte dvě rozhodnutí, která přinesou Vašemu podniku zisk - ne nahodile, ale na základě aktuálních analýz. Díky včasným reportům a výstražnému systému spočívají Vaše rozhodnutí na fundovaných prognózách.

Jak to funguje

Při řízení podniku a v controllingu poskytuje CAS genesisWorld cennou podporu v reálném čase. Dashboard v CAS genesisWorld zobrazuje upravená data z celé databáze a poskytne Vám přesně ty informace, které jsou pro Vás relevantní.

Funkce podrobně

Dashboard managementu

Das Dashboard managementu poskytuje rychlý přehled o aktuálních číslech společnosti.

Začněte svůj pracovní den nejlépe informování s dasboardem managamentu, který se Vám otevře po spuštění CRM softwaru.

 • Dashboardy Vám připraví individuální přehled informací. Dashboard managementu zobrazí individuálně vybrané informace z celé databáze - mohou to být aktuální projekty, proměněné prodejní příležitosti nebo aktuální reporty s údaji o obratu.

 • Agregovaný náhled v dashboardu vyhodnocuje datové záznamy jako např. tabulky, grafy nebo semafory.

 • Grafy jsou interaktivní. Po kliknutí na některý segment se zobrazí příslušný přehled s detailními údaji.

 • Dashboard umí zobrazovat nejen samotné datové záznamy, ale i jejich propojení. Uvidíte tak termín projektu "Milník 1" propojený s úkoly a protokoly.

Analýzy a prognózy s reporty

V CAS genesisWorld se snadno vytváří reporty všeho druhu. Datové záznamy z celé databáze se mohou analyzovat a znázornit jako report, od úkolu až po prodejní příležitost.

 • Šablony reportů závislé na kontextu nabízejí uživateli k jednotlivým úkolům šablonu, která splňuje příslušné požadavky.

 • Díky funkci náhledu se mohou reporty zkontrolovat, případně upravit a uložit do paměti.

 • Analýzy se mohou generovat podle libovolného časového plánu, a po uložení automaticky rozeslat vybraným zaměstnancům.

Modul Report

 • Doplňkový Modul Report nabízí funkce z oblasti Business Intelligence. Flexibilní funkce filtrování a seskupení umožňují několika rozměrné, vysoce komplexní analýzy v reálném čase.

 • Funkcí drill down se stupeň agregace reportu může snížit až na úroveň pole. Přitom můžete zároveň analyzovat propojené záznamy, jako výdaje nebo časové záznamy.

 • Jednotlivá číselná pole nebo propojené záznamy se mohou zobrazit jako součet, minimum, maximum nebo průměr.

 • Vlastní a přednastavené šablony reportu umožňují provádění analýz za určitým účelem.
 • Výsledky jsou k dispozici v obvyklých formátech RTF, Microsoft Excel® a PDF. Data lze exportovat do jiných systémů, jako Microsoft Access® nebo Business Intelligence Tools, a tam dále zpracovat, např. pomocí Crystal Reports Designer. Analýzy tak můžete nechat zobrazovat, rozšiřovat a upravovat.

 • V dashboardu CRM softwaru lze samozřejmě zobrazit všechny reporty.