Marketing

Přichází e-mail, zákazník si objednává. To je nejlepší možná reakce na Vaše marketingové aktivity. Pomocí CRM softwaru tyto aktivity transparentně vytváříte, od plánování až po vyhodnocení. Od e-mailového hlavolamu, přes emocionální print-mailing, až po dostižení po telefonu. S CAS genesisWorld vede marketing k cíli.

Jak to funguje

Potřeba vyvolaná, potřeba splněná: S pomocí CAS genesisWorld si na základě centrální databáze vytvoříte specifické cílové skupiny a individuálně je oslovujete. CRM systém ví, o jaký produkt se kontakt zajímal, nebo kdy je první výročí zákazníka. Můžete si přímo evidovat odpovědi zákazníků a po ukončení každé kampaně je vyhodnotit. S těmito znalostmi se Vaše marketingové kampaně zajisté trefí do černého.

Funkce podrobně

Výběry a filtrování cílových skupin

 • Díky obsáhlým funkcím vyhledávání a filtrů lze sestavit distribuční seznam pro specifické cílové skupiny. Vybíráte své adresy podle různých kritérií, přitom můžete zohlednit všechna pole datového záznamu adresy.
 • Vyhledávání propojení zohlední propojení datových záznamů. Můžete tak najít třeba zákazníky, kteří v posledních dvou letech nereagovali na žádnou nabídku. Každé hledání propojení lze uložit do paměti. Vyhledávání propojení je prémiová funkce.

Management kampaní

 • Pomocí Průvodce kampaní je možná bleskurychlá cílená poptávka. Vyberte cílovou skupinu a akci, jako hromadný dopis, hromadný e-mail nebo telefonní akci, a proveďte tuto akci pomocí svého CRM softwaru.
 • Osobní hromadné e-maily a dopisy usnadňují četné šablony.

Modul Marketing pro

 • S grafickým Workflow-Designer můžete jednoduše a vizuálně vytvářet a realizovat kampaně.
 • Adresy lze k cílovým skupinám přidávat nebo odebírat přetažením myší nebo tlačítkem při vyhledávání, z náhledů nebo distribučních seznamů.
 • Následné kampaně se jednoduše spustí s adresami určité cílové skupiny.
 • Reakce zákazníka se evidují přímo v datových záznamech adres nebo telefonátů.
 • Automaticky se zohledňují povolené nebo preferované druhy kontaktů. Adresy se tak přiřadí správnému komunikačnímu kanálu, např. e-mailu, poštovním zásilkám atd. Upozorní se i na chybějící kontaktní údaje.
 • Pro každou akci lze vytvořit šablonu.
 • Do kampaně je zahrnuto plánování rozpočtu a nákladů.

Vyhodnocení úspěchu marketingu

Již od standardní edice jsou k dispozici četné analýzy pro vyhodnocení úspěchu kampaní.

 • Vyhodnoťte své marketingové kampaně podle různých kritérií, např. podle úspěchu jednotlivých marketingových kanálů nebo podle průběžných reakcí.
 • Každá marketingová akce se založí s plánováním rozpočtu. Máte tak stále přehled o svých nákladech. Na závěr akce lze vypočítat skutečně vynaložené náklady. Ty pak lze porovnat vzhledem k získaným novým kontaktům, reakcím nebo zakázkám.

Modul Event Management

Modul Event Management umožňuje rychle a bez problémů naplánovat a uspořádat akce.

Můžete si kdykoliv ověřit stav vašich pozvánek a zjistit tak, kdo se již přihlásil, kolik ještě zbývá volných míst nebo kdo ještě čeká na potvrzení.

 • Akce se uloží v systému a v případě potřeby se strukturuje do různých termínů a rámcových akcí.
 • To umožňuje cílené plánování zdrojů a prostor.
 • Kontaktované osoby jsou zvány prostřednictvím personalizovaného hromadného e-mailu a přihlásit se na akci mohou potvrzením přihlašovacího odkazu.

 • Hned po uložení registrace jsou data k dispozici v CAS genesisWorld pro další použití.

Modul Survey

Odezvy zákazníků jsou cennými informacemi pro optimalizaci Vašich produktů a služeb. S modulem Survey evidujete výsledky průzkumu přímo v CRM softwaru.

 • Můžete vytvářet libovolné dotazníky a ukládat je jako předlohu, např. pro kvalifikaci zájemců nebo telefonní ankety.
 • Odpovědi se uloží přímo do datového záznamu adresy.
 • Dotazník se může propojit s ostatními datovými záznamy.
 • Odpovědi jednoduše vyhodnotíte ve svém CRM softwaru.

Modul Survey online

Pomocí Survey online v mžiku vytvoříte dotazníky online a jako odkaz je v e-mailu odešlete.

 • Online dotazníky se mohou vytvořit pro různé cílové skupiny a scénáře, například pro průzkum kvality servisu nebo dodacích dob, anketu zaměstnanců nebo na aktuálnost adresních údajů.
 • Odeslání se provádí e-mailem, účastník se k dotazníku dostane přes odkaz.
 • Po uložení do paměti jsou odpovědi ve Vašem CRM systému k dispozici pro detailní vyhodnocení.