Flexibilita pro uživatele
i administrátory

V datovém záznamu adresy potřebujete další registr "obrat", abyste pomocí kliknutí viděli vývoj obratu některého zákazníka. Tento registr by měl být zobrazitelný jen pro management a tým odbytu. Marketingový tým si naopak přeje pole "marketingová aktivita", které díky stanoveným parametrům pole umožní snadné vyhodnocení kampaní. Příliš mnoho požadavků na Váš CRM software?

Jak to funguje

Není, protože své individuální pracovní postupy a struktury si můžete zobrazovat pomocí CAS genesisWorld. Přizpůsobte CRM software svým požadavkům, a ne naopak. K tomu CAS genesisWorld nabízí obsáhlé funkce pro administrátory.

Funkce podrobně

Jednoduché nastavení centrálních implicitních hodnot

 • Různé možnosti v CAS genesisWorld zaručují jednotnou plochu pro uživatele. Administrátoři mohou stanovit centrální implicitní hodnoty pro určité uživatele nebo skupiny uživatelů.
 • Administrátor pro uživatele zřizuje složky a náhledy dat i jejich uspořádání do stromové struktury.
 • Pro každého uživatele může administrátor v CAS genesisWorld vytvořit standardní účet pro e-mail. Každý uživatel v podniku má přístup ke správnému e-mailovému účtu.
 • Stanovení jednotných náhledů seznamů, která pole určitého typu datového záznamu se zobrazí, v kterém pořadí, jak je určitý seznam tříděný, jaký typ písma se použije, atd.
 • Noví zaměstnanci se rychle zapracují, protože již první pracovní den mají zřízeno pracovní prostředí CAS genesisWorld. Administrátor jednou stanoví pevně standardy a na konzole Management centrálně řídí správu uživatelů.
 • CAS genesisWorld připravuje takzvané MSI pakety. Pomocí automatického rozdělování softwaru lze provádět instalaci softwaru, aktualizace a instalaci doplňků.

Ochrana údajů

Zákonné předpisy definují, jak se smí data v podniku evidovat, ukládat a používat. Podnik přitom není odpovědný jen za bezpečnost údajů, jako např. za ochranu před jejich odcizením. Rovněž musí být zaručeno, že se zákazníci správně oslovují, že je například předložen souhlas s kontaktováním. CAS genesisWorld nabízí četné funkce, které zákonnou ochranu údajů ukotví ve Vašem podniku.

 • Pomocí inteligentního systému oprávnění můžete k datovým záznamům nebo funkcím přiřadit individuální oprávnění. Pevně např. stanovíte, kteří zaměstnanci co smějí vidět nebo zpracovat, která pole se jim zobrazí, kdo smí provádět aktualizaci adres nebo replikace.
 • Určité akce smí provádět jen zaměstnanci s příslušným oprávněním: Hromadná korespondence nebo hromadné e-maily jsou dovolené jen zaměstnancům určitých oddělení. Změnu několika datových záznamů najednou smějí provádět jen zkušení pracovníci managementu kvality. Automatické upozorňování definují nadřízení ve spolupráci s administrací.
 • Budete kontaktovat své zákazníky a zájemce správně, protože máte v datovém záznamu adresy uvedený preferovaný a povolený druh kontaktu. Víte tedy, jakým způsobem si zákazník přeje a smí být kontaktován. Kromě toho jsou možná povinná pole, například při zakládání adres musí být poznamenán první kontakt.
 • Administrátor musí udělit oprávnění pro import a export dat. Při chybějícím oprávnění nelze provádět funkce importu/exportu, některé funkce tisku adres nebo kopírování do Microsoft Excelu. Tímto způsobem se zamezí nežádoucímu úniku údajů.
 • Pro analýzy ve formě reportů jsou rovněž zapotřebí oprávnění k reportům a k údajům.

App Designer

Pomocí doplňkového modulu App Designer se individuálně vytváří plochy různých typů datových záznamů.

 • Vytvoříte si vlastní firemní strukturu dat tak, že založíte individuální typy datových záznamů, např. typ datového záznamu "Správa místností" s poli číslo místnosti (číslo), počet míst k sezení (číslo), vybavení (text) atd.
 • Jednoduše lze přidat nová pole s nápovědou k výběru a předdefinováním.
 • Individuálně si vytvoříte plochy jednotlivých typů datových záznamů, např. layout, počet sloupců, šířku pole, napojení webových prvků atd.
 • Přidáte nové záložky, stanovíte pořadí záložek a přístupová práva pro viditelnost.
 • Doplníte datové záznamy důležitými údaji, např. zobrazíte propojenou firmu v prodejní příležitosti.
 • K určitým polím přidáte texty s pokyny, které uživatele informují o možných zadáních.

LDAP Server

LDAP Server umožňuje přístup k adresám v CAS genesisWorld přes Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Pomocí této služby může např. externí e-mail client, jako Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird přistupovat ke všem adresám ve Vašem CRM softwaru.

 • Adresy z Vašeho CRM systému jsou k dispozici v externím e-mail clientu, a lze je např. zadávat jako příjemce e-mailu v Microsoft Outlook.
 • Rovněž uživatelé, kteří nepoužívají CAS genesisWorld, mohou přes LDAP server přistupovat k adresám z CAS genesisWorld.
 • Uživatele mají přístup jen k adresám, ke kterým mají oprávnění: Zohlední se systém oprávnění k zacházení s Vašimi CRM daty.

Loadbalancing

 • Pomocí Loadbalancing můžete přihlášení klientů rozdělovat na různé aplikační servery.
 • Vyrovnáváte zatížení Vašich serverů podle kritérií vytížení procesoru, paměti nebo počtu přihlášených klientů. Některé aplikační servery lze více využívat pro určité úlohy, např. pro replikace.