Spolupráce

ABACUS Research

Společnost ABACUS Research AG je od roku 1985 poskytovatelem provozně ekonomického standardního softwaru pro malé a středně velké podniky. Software ABACUS zahrnuje celkové řešení pro malé a středně velké podniky pomocí softwarových modulů pro zpracování zakázek/plánování a řízení výroby, vyúčtování výkonů/projektu, servisní a smluvní management, e-business, e-commerce, finance, nákladové účetnictví, mzdové účetnictví, Human Resources, investiční účetnictví, správu adres a elektronickou archivaci.www.abacus.ch

abas Software AG

Výkonný software pro dosažení Vašeho úspěchu! Obchodní software abas podporuje středně velké podniky z odvětví výroby, obchodu a služeb ve všech oblastech napříč celým procesem vytváření hodnot. Transparentní a konzistentní zpracování všech podnikově relevantních informací Vás přiměje k tomu, že jednáte vždy na základě faktů. www.abas-erp.com

itdesign

Společnost itdesign GmbH poskytuje nezávislé poradenství a obsáhlá softwarová řešení v oblastech Customer Relationship Management, CRM, a Enterprise Portfolio Management, EPM. www.itdesign.de

Microsoft

Je celosvětově vedoucí výrobce softwaru pro PC. Společnost nabízí široké spektrum produktů a služeb. Výrobní paleta Microsoftu se rozprostírá od operačních systému pro PC a sítě, uživatelských programů, až po internetové platformy a vývojové nástroje.
www.microsoft.de

Za úplnost, správnost a aktuálnost údajů jsou odpovědni samotní partneři. CAS CRM neručí za správnost údajů.