CRM v oboru IT

Kompetentní poradenství, vynikající podpora a termínově a nákladově přesný projektový management jsou klíčovými kvalifikacemi pro poskytovatele IT k tomu, aby se prosadili v tvrdé konkurenci.

Vaše požadavky na CRM software

  • Efektivní plánování, správa a fakturace projektů.
  • Zapojení oddělení a projektových skupin do sítě.
  • Oslovení zákazníka kompetentním servisem.

Vaše výhody s CRM

CRM software Vás podporuje ve všech fázích projektové práce. Se strukturovaným plánováním a řízením projektu dosáhnete nejvyšší transparentnosti. S CRM spravujete všechny své prostředky a náklady, a evidujete čas a náklady.

Servisní zaměstnanci mají vždy přístup ke všem údajům zákazníka. Jaký produkt zákazník používá? Jak vypadá servisní smlouva? Odpovědi vám poskytne Váš CRM software. Přitom je vždy zřejmé, jaké služby a v jakém rozsahu byly poskytnuty.

Oborové řešení CAS IT Services pokrývá různé požadavky oboru IT: Od poskytovatele IT s těžištěm na poradenství a servis, až po výrobce softwaru s velkým množstvím produktů uváděných na trh.

CAS IT Services komplexně pokrývá speciální požadavky IT společností. CAS IT Services byl vyvinut na základě CAS genesisWorld, několikrát vyznamenaného CRM řešení pro malé a středně velké podniky.

na stranu produktu CAS IT Services

Osobní konzultace k produktu

Konzultujte s námi své speciální požadavky osobně. Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici denně od 8 - 18 hodin. Kontaktuje nás telefonicky na čísle +49 721 9638-188 nebo pomocí kontaktního formuláře. Těšíme se na Vaši poptávku!