Odbyt

Před dvěma minutami zavolal Váš zákazník do centrály s důležitým dotazem ohledně společného velkého projektu. Vy jste právě na cestě, ale není to pro Vás žádný problém. Ihned uvidíte poznámku o zmeškaném hovoru a přímo zákazníka zavoláte. Nezbytné posunutí termínu rovněž zanesete přímo do kalendáře a se zákazníkem domluvíte nové datum.

Jak to funguje

CAS genesisWorld jako centrální systém odbytu optimalizuje Vaše odbytové procesy metodicky. Máte evidované a seřazené údaje o zákazníkovi, a můžete efektivně a včas sledovat prodejní příležitosti. Kdykoliv máte mobilní přístup k informacím CRM, ať se nacházíte kdekoliv. Software za Vás udělá rutinní činnosti, takže se můžete soustředit na své zákazníky a zájemce.

Funkce podrobně

Prodejní příležitosti

Prodejní příležitost přináší do odbytu efektivitu a spolehlivost plánování. Zájemce, jako hlavní prvek odbytu, sledujete od poptávky až po její dokončení.

 • Příležitost odráží celý proces odbytu: Každou akci, která má souvislost s Vaším zájemcem, lze sledovat – od získání zájemce (lead), přes fázi nabídky, až po dokončení a after sales.
 • Odbyt je podporován inteligentními funkcemi. "Další aktivita" tak zobrazí vždy další přítomnou akci, ať již to je telefonní hovor, schůzka nebo zpětné volání.
 • Prodejní příležitosti lze filtrovat přes všechna pole.
 • Pokud budete analyzovat všechny údaje, vytvoříte přesné prognózy obratu. Výsledky lze uchovat ve formě reportů nebo je např. zkopírovat do Microsoft Excelu.
 • Přímo z Příležitosti můžete posílat e-maily, psát dopisy nebo volat zákazníkům.
 • Provedením analýz silných a slabých stránek můžete přímo v Příležitosti zjistit nejlukrativnějšího zákazníka.

Dokumenty & korespondence

Pomocí předloh se rychle vytvoří dopisy pro hromadnou korespondenci.
 • Ve svém CRM softwaru centrálně spravujete všechny dokumenty, ať již jsou to dopisy, e-maily nebo smlouvy.
 • Standardizované předlohy Vám při každodenním psaní ušetří drahocenný čas. Každý dokument, který opustí Vaši firmu, má Váš firemní layout.
 • Osobními hromadnými dopisy nebo e-maily oslovíte vybrané kontakty jedním stisknutím tlačítka.
 • Integrace programů Microsoft Office Vám umožňuje vytvářet nebo měnit dokumenty přímo v programech Microsoft Office.
 • Dokumenty ve formátu Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF nebo grafické dokumenty se pomocí drag & drop uloží jako datový záznam do CAS genesisWorld a tyto záznamy se mohou navzájem propojovat.
 • Dokumenty lze roztřídit do kategorií, jako nabídka nebo protokol, a potom rychle vytvářet přehledné seznamy určitých kategorií.
 • Dokumenty se např. archivují ve složce zákazníka.
 • Díky správě verzí zůstanou zachovány i původní verze dokumentu.
 • Díky fulltextovému vyhledávání naleznou zaměstnanci každý dokument.

Modul Sales pro

Doplňkový Modul Sales pro podporuje Váš odbyt ještě obsáhleji, pomocí rozšířených funkcí Příležitosti.

 • Spravujte své řízení prodeje v rámci definovaných procesů odbytu, od prvního kontaktu zájemce přes jeho kvalifikované získání až po prodejní příležitost a poprodejní péči.
 • Modul umožňuje metodický kontinuální odbyt. Vytvoříte si vlastní struktury odbytu tím, že založíte katalogy kritérií, vymezíte odbytové oblasti, posoudíte konkurenci a aktualizujete katalogy produktů.
 • Automatický výpočet pravděpodobnosti dělá prognózy ještě spolehlivější.
 • Díky speciálnímu náhledu prodejních příležitostí lze provádět rozsáhlé analýzy.
 • Jediným stisknutím tlačítka se vytvoří reporty odbytu a ušetří se tak čas jednotlivých zaměstnanců odbytu.
 • Mějte stále přehled o své konkurenci. V prodejní příležitosti se uchovávají přesné znalosti o konkurentech a jejich silných/slabých stránkách v příslušných situacích, a proto je potom snazší adekvátně jednat.
 • Spravujte relevantní kontaktní osoby ve svém CRM softwaru. Znalosti o rozhodovacím subjektu, jehož postoj a vliv hraje důležitou roli při získávání zakázek.
 • Díky integrovanému managementu dokumentů se rychle vytvoří všechny nabídky, smlouvy a faktury, a je o nich stále přehled.
 • Mezinárodní odbyt je mj. podporován koncepcí Multicurrency.
 • Sales pro podporuje různé odbytové struktury, např. nepřímý odbyt.

Automatické oznámení a akční služba

Přesně lokalizované oznámení a akční služba automatizuje standardní procesy. Informuje například interní odbytovou službu o tom, že terénní služba doplnila zákaznickou složku nebo založila nový telefonní kontakt v případě, že nastala událost jako "Vytvořit prodejní příležitost".

 • Vy si nadefinujete individuální pravidla, která při příchodu určité události automaticky vyvolají příslušnou akci.
 • Četné procesy a rutinní úlohy jsou automatizované, jako např. posílání uvítacího e-mailu při přijetí zájemce za zákazníka.
 • Data se mohou sledovat a při změně datového záznamu se vyvolá příslušná "reakce".
 • Analogicky s opakovaně předkládanými úkoly se k datovým záznamům mohou jako opakované akce vytvářet i telefonáty a prodejní příležitosti.
 • V rámci jednotlivých datových záznamů lze sledovat i hodnoty polí. Kontrola atributu "hodnota pole dosažena" tak například při obratu vyšším než 10 000 eur vyvolá upozornění.

Mobilita

Mnozí zaměstnanci potřebují mít přístup k informacím o zákaznících i mimo firmu. To se týká například práce z domova, na cestách přes mobilní koncová zařízení nebo internet. Mobilní řešení CRM pro CAS genesisWorld nabízejí celou škálu funkcí vhodných pro práce mimo kancelář.

 • Webový klient CAS genesisWorld pro práci v prohlížeči a mobilní aplikace CAS genesisWorld dostupná pro iOS, Android a Microsoft Windows jsou optimálním řešením pro vyřizování pracovních úkolů na cestách. Ať už použijete kterékoli koncové zařízení, technologie CAS SmartDesign® vám díky svému komunikačnímu obslužnému konceptu na důvěrně známém rozhraní CAS genesisWorld umožní mít vždy a všude přístup ke svým datům CRM. S mobilními verzemi řešení můžete zpracovávat adresy přímo v záznamech. Přímo z aplikace lze připravovat termíny a úkoly, telefonovat a psát e-maily. Příchozí i odchozí telefonní hovory stejně jako e-maily můžete okomentovat a centrálně archivovat v CAS genesisWorld.

 • Možnosti replikace a synchronizace
  Replikace umožňuje sladění informací mezi pobočkami nebo mezi notebooky a firemní centrálou. Mobile sync zajistí offline přístup ke všem důležitým CRM datům na téměř všech kategoriích zařízení. Oboustranná synchronizace umožňuje provádět změny kdykoliv a kdekoliv.

Modul CAS Configurator

 • CAS Configurator Merlin vám pomůže provést konfiguraci přesně podle produktů a sestavovat nabídky na jedno kliknutí.
 • Modul obsahuje fáze vyhledávání produktů, konfigurace, vyhledávání ceny a sestavení nabídky.
 • Pomocí pravidel jsou jednoznačně popsány varianty produktů a uloženy technické možnosti. Můžete si být jisti, že navržené nabídky jsou po technické stránce realizovatelné a ceny i rabaty správné.
 • Vaše nabídky budou uloženy do CAS genesisWorld a následně budou moci být použity v dalších krocích prodejního procesu.