CRM pro konzultanty

  • Strukturované projekty
  • Informovaní poradci
  • Motivovaní zaměstnanci
  • Individuální přístupová práva
  • Dlouhodobý úspěch

CAS Consulting: Silné CRM řešení pro podnikové poradenství

Poradenské firmy řeší denně různorodé projekty zákazníků. Důležité je mít obsáhlé znalosti o podniku, jeho strukturách a procesech, a přitom nikdy neztratit přehled.

CAS Consulting bylo vyvinuto, aby komplexně splňovalo požadavky podnikového poradenství. Díky vyzrálým funkcím působí napříč celým podnikem: Zaměstnanci operativního obchodu jsou optimálně podporováni vysoce výkonným projektovým managementem a centrálně shromažďovanými informací o klientech. Jsou efektivní při akvizicích, odbytu i poradenství - management má nejdůležitější informace stále na očích.

  • Důvěrné: je zacházení s údaji klientů. Díky individuálním přístupovým právům vidí každý přesně to, co smí vidět.
  • Kompetentní: centrální databáze poskytuje informace stisknutím tlačítka. Informace jsou tak hodnotnější než kdy dříve.
  • Mobilní: Poradci mají přístup k datům odkudkoliv. Pro rychlý a spolehlivý náhled.
  • Spokojeni: jsou i zaměstnanci. Jsou informováni, a mohou tak i informace rychle poskytovat.
  • Vysoce výkonné: díky promyšleným funkcím projektového managementu. Nikdo tak neztrácí přehled.
 

Panel zákazníků

Přehledné panely poskytují poradcům rychlý přehled zásadních informací o klientech.

Plán projektů

Pomocí plánu projektů lze poradenské projekty plánovat a řídit snadněji a efektivněji.

Management prodejních příležitostí

Nástroj pro správu prodejních cest poskytuje přehled o prodejních příležitostech

Výkazy obratu

Z výkazů obratu lze zjistit rentabilitu klientů