Zavedení CRM - Váš CRM projekt se tak podaří

Aby přineslo CRM Vašemu podniku rychle ovoce, musí se zavést systémově. Zde se využije projektová metoda CAS: V jasně definovaných krocích Vás povede k viditelnému úspěchu. Úspěch projektové metody CAS při zavádění CRM projektového managementu je založen na těchto faktorech:

  • Vedení zůstává mimo CRM
  • Díky aktivní komunikaci o záměru CRM jsou zaměstnanci včas informování a zapojeni
  • Včas jsou integrováni účastníci ze všech relevantních podnikových sektorů
  • Jasně jsou rozdělené kompetence
  • Procesy v podniku jsou definované
  • Postupné zavádění CRM - podle jednotlivých sektorů nebo funkcí