Funkce

 • Inteligentní správu adres
 • Složky zákazníků pro dokonalý přehled
 • Prodejní možnosti pro efektivní odbyt
 • Spolupráce nad rámec oddělení
 • Výstižné marketingové kampaně
 • Plánování a řízení projektu
 • Projektcontrolling
 • Dashboard projektu pro lepší přehled
 • Helpdesk maximalizuje efektivitu
 • Databáze informací a online podpora
 • Mobilní přístup k datům odevšad