Mobilní CRM

Životaschopná péče o zákazníka zásluhou Mobilního CRM

Mobilní CRM znamená budoucnost péče o zákazníka: Právě obchodní zástupci, kteří bývají často na cestách, mají díky mobilním koncovým zařízením kdykoliv přístup ke všem důležitým datům o zákaznících ze systému CRM. Mobilní CRM tím nejenže podporuje produktivitu zaměstnanců, ale umožňuje zároveň úsporu nákladů díky efektivnějším obchodním procesům. Rovněž poptávky od zákazníků mohou být zpracovány rychleji, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků. Pro mnohé podniky proto Mobilní CRM již dávno není vůbec žádným trendovým pojmem, ale základní podmínkou úspěšné a síťově propojené práce.

Mobilní CRM s nadstandardními možnostmi využití

S Modulem mobility mají uživatelé různé možnosti, jak mít kdekoliv a odkudkoliv přístup k datům o zákaznících a projektech. Mobilní aplikace CAS genesisWorld pro mobilní CRM tak nabízejí víc než jen běžné standardní funkce a jsou upraveny na všechna mobilní koncová zařízení, která zaujímají důležité místo na trhu. Datové záznamy je možné kdykoliv vyvolat, ale i zpracovávat přímo v systému. Na cestách se tak díky tomu dají vyvolat například individuálně definované náhledy reportů a zprávy – buď ve formě tabulek (HTML), nebo jako libovolně strukturovatelné PDF.

Zásluhou mobilního CRM je možné kdykoliv pořizovat také záznamy o obchodních schůzkách, vzorové formuláře nebo rozhovory přímo na místě u zákazníka, anebo cestou na veletrh. Přístup k vlastním prodejním příležitostem uskutečnitelný v reálném čase dovoluje každému zaměstnanci nezávisle na tom, kde se právě nachází, aby se informoval o stavu prodejních potenciálů včetně produktových položek. Dotazníky lze rovněž využívat s pomocí mobilního CRM, což umožňuje provádět strukturované záznamy informací i mimo kancelář.

CAS genesisWorld nenechává Mobilní CRM klidným

Díky inovativnímu vývoji vnáší CAS genesisWorld další energii do nového tématu budoucnosti Mobilní CRM : Jako první řešení CRM začleňuje CAS genesisWorld službu bezplatného využití map Open Street Map. Tato funkce umožňuje vizualizaci dat CRM v digitálních mapách a vyhledávání v okruhu definovaného místa, tím se zjednodušuje například plánování tras v souvislosti s obchodními schůzkami u zákazníků.

Zaujalo vás téma Mobilní CRM a chtěli byste se o něm dozvědět více?