Projektový management

Čtvrtek, 15.30. Vedete telefonní konferenci s účastníky projektu ze zahraničí. Není to pro Vás, jako odpovědného za projekt, žádný problém, protože nové termíny určujete se zohledněním příslušných časových zón. Zúčastnění dostanou změny plánu v reálném čase. V 17.30 zasíláte výsledky telefonní konference do distribuční seznamu. Perfektní management času a úkolů.

Jak to funguje

Se správným CRM softwarem řídíte projekty bez obtíží, ať již jsou to velké projekty s externími účastníky nebo malé úkoly ve vlastním oddělení. Úkoly a cíle, zdroje a rozpočty, rizika a milníky se od A až do Z transparentně zobrazí a flexibilně spravují. S CAS genesisWorld jdou Vaše projekty přesně podle plánu.

Funkce podrobně

Správa projektu

CAS genesisWorld odráží kompletní projektový management, od akvizice přes plánování termínů a prostředků, až po controlling.

 • Přitom se přehledně zobrazí všechny činnosti k jednomu projektu, jako např. termíny, schůzky, milníky, úlohy, podklady, telefonní poznámky.
 • Přehled projektů v grafické podobě a složky projektů v podobě přehledu jsou stále aktualizované.
 • Stav projektu se zobrazuje pomocí semaforu, zeleně, žlutě nebo červeně.
 • Máte tak rychlý přehled o úkolech "k vyřízení", "zpracovávaných" a "zpožděných".
 • Díky náhledu plánu týmu, skupinového kalendáře a projektového plánu máte vždy přehled o vytížení a disponibilitě plánovaných zdrojů.

Modul Project

Doplňkový modul Project integruje projektový management a plánování struktur a zdrojů. Controlling projektu zaručuje časově a nákladově orientované zpracování projektu.

 • Počínaje dnem první akvizice se v projektu strukturovaně ukládají všechna data, plány a aktivity.
 • V katalogu produktů CAS genesisWorld lze snadno pořídit denní a hodinové sazby nabízených produktů s rozšířením o zákaznické ceníky a seznamy slev, stejně jako textové moduly k popisu služeb. Z těchto položek uživatelé pomocí několika kliknutí myši vytvoří individuální nabídky.
 • Šablony pomáhají při flexibilním plánování často potřebných fází projektu a pracovních kroků.
 • Kromě milníků lze plánovat termíny, úkoly, telefonáty, šablony dokumentů a nabídkové položky s odhadem nákladů. Při vytváření akvizičního projektu se tak pouze vyberou potřebné moduly a přiřadí příslušným zaměstnancům. Podstatné ulehčení práce, zejména také proto, že se projekty mohou přizpůsobit v každé fázi.
 • Přehled zajišťuje flexibilně konfigurovatelný stromový náhled, kde je začleněn Ganttův diagram a předchozí i následné souvislosti. Zobrazí se i vytížení a disponibilita plánovaných zdrojů.
 • Finanční náklady, cestovní náklady a externí služby se kompletně evidují v úrovni projektu nebo úlohy.
 • Jedním stisknutím tlačítka lze kdykoliv vytvořit aktuální denní výkazy projektu, vyhodnocení nákladů a obratu projektu, jakož i prognózy obratu.
 • Napojit lze plánování z Microsoft Project® a Open Workbench.
 • Integrace informací o zakázce usnadňuje vyúčtování a zaručuje vždy aktuální čísla.

Modul Timeclient online

 • V modulu Timeclient online pořizujete ukazatele projektu a jízd, denní výdaje a výdajové doklady pohodlně přes Internet.
 • Elektronická kniha jízd eviduje stavy kilometrů a rozlišuje mezi služebními a soukromými jízdami.
 • Všechny údaje jsou přiřazeny přímo příslušným termínům, procesům, projektům a zákazníkům.