Kullanıcılar ve sistem
yöneticileri için esneklik

Bir müşterinin ciro durumunun gelişimini görmek için adres veri setinde "Ciro" şeklinde ilave bir kayda ihtiyacınız bulunmaktadır. Ancak bu kaydın sadece yönetim ve satış ekibi tarafından görülebilmesi gerekir. Diğer taraftan, pazarlama ekibi, belirlenen alan şablonları aracılığıyla kampanyalara göre basit bir değerlendirmeye olanak sağlayan bir "Pazarlama faaliyeti" alanına sahip olmak ister. CRM yazılımınızla ilgili çok fazla isteğiniz mi var?

Nasıl çalışır

Hayır, çünkü bireysel iş akışlarınızı ve yapıları CAS genesisWorld ile oluşturabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı yazılıma uyarlamak yerine CRM yazılımınızı ihtiyaçlarınıza uyarlayın. Bunun için CAS genesisWorld, yöneticilere yönelik kapsamlı fonksiyonlar sunar.

Fonksiyonların ayrıntıları

Merkezi varsayılan değerleri kolayca ayarlama

 • CAS genesisWorld'deki farklı olanaklar kullanıcı için standart bir arayüz sağlar. Yöneticiler, belirli kullanıcılar veya kullanıcı grupları için merkezi varsayılan değerler belirleyebilir.
 • Klasörler ve veri görünümleri ve bunların bir ağaç yapısındaki düzeni, kullanıcılar için yönetici tarafından ayarlanır.
 • E-posta için kullanılan standart hesap, her kullanıcı için yönetici tarafından CAS genesisWorld'e entegre edilebilir. Böylece, şirketteki her kullanıcı doğru e-posta hesabına erişebilir.
 • Bir veri seti tipinin hangi alanlarının gösterileceğini, bunun hangi sırayla olacağını, bir listenin nasıl sıralanacağını, hangi yazı tipinin kullanılacağını, vb. şirket genelindeki standart liste görünümleri belirler.
 • İlk iş gününde CAS genesisWorld'de çalışma ortamı ayarlanmış durumda olduğundan, yeni çalışanlar hızlı bir şekilde entegre olur. Yönetici, standartları bir kez belirler ve kullanıcı yönetimini merkezi olarak ve yönetim konsolu üzerinden rahatça kontrol eder.
 • CAS genesisWorld MSI paketlerini hazırlar. Böylece yazılımın, güncellemelerin ve eklentilerin kurulumu, otomatik olarak gerçekleştirilen yazılım dağıtımı sayesinde mümkün olur.

Veri koruma

Yasal gereklilikler, verilerin şirketlerde nasıl kaydedilmesi, saklanması ve kullanılması gerektiğini tanımlar. Burada bir şirket, örn. veri hırsızlığına karşı koruma gibi sadece verilerin güvenliğinden sorumlu değildir. Örn. ilgili kişiyle iletişime geçmek üzere onay alabilmek için, bu kişiye doğru şekilde yaklaşılması da aynı şekilde sağlanmış olmalıdır. CAS genesisWorld, yasal veri koruma özelliğini şirketinize entegre eden sayısız fonksiyon sunar.

 • Akıllı bir yetki sistemi aracılığıyla veri setleri veya fonksiyonlar için bireysel yetkiler atayabilirsiniz. Örn. hangi çalışanın neleri görebileceğini veya işleyebileceğini, hangi alanların görüntüleneceğini, adresleri düzenleme veya yineleme işlemlerinin kimler tarafından yapılacağını belirleyebilirsiniz.
 • Belirli işlemler sadece uygun yetkilere sahip çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilir: Seri mektuplar veya seri e-postaların sadece belirli departmanlardaki çalışanlar tarafından gönderilmesine izin verilir. Aynı anda çok sayıda veri setini bir kerede değiştirme işlemi, sadece kalite yönetimi bölümündeki deneyimli çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Otomatik bildirimler, yönetimle işbirliği içinde üstleri tanımlar.
 • Adres veri setinde tercih edilen ve izin verilen iletişim türünü kaydederek mevcut ve potansiyel müşterilerinizle doğru şekilde iletişim kurabilirsiniz. Böylece, ilgili kişinin kendisiyle nasıl iletişim kurulması istediğini ve nasıl iletişim kurulması gerektiğini bilebilirsiniz. Ayrıca, örn. bir adres eklenirken ilk irtibatın belirtilmesinin zorunlu olması gibi zorunluluk gerektiren alanlar da mümkündür.
 • Verilerin içeri ve dışarı aktarılmasıyla ilgili yetkiler yönetici tarafından verilmelidir İlgili yetkinin olmaması durumunda; içe aktarma/dışa aktarma fonksiyonları, adreslerle ilgili belirli yazdırma fonksiyonları veya Microsoft Excel'e kopyalama fonksiyonları kullanılamaz. Bu şekilde, istenmeyen veri akışı engellenir.
 • Rapor halindeki değerlendirmeler için aynı şekilde raporlar ve verilerle ilgili yetkiler gerekir.

App Designer modülü

Opsiyonel App Designer modülü ile farklı veri seti tiplerinin arayüzleri ayrı ayrı yapılandırılır.

 • Bireysel veri seti tipleri tanımlayarak firmaya özgü veri yapısını oluşturabilirsiniz, örn. oda numarası (rakam), koltuk sayısı (rakam), donanım (metin) vs. ile bir "Oda yönetimi" veri seti tipi tanımlayabilirsiniz.
 • Yeni alanlar, seçim yardımcıları ve alan varsayılan değerleri ile kolayca eklenir.
 • Örn. yerleşim düzeni, sütun sayısı, alan genişliği, Web elemanlarının entegre edilmesi, vb. gibi seçeneklerle veri seti tiplerinin arayüzlerini bireysel olarak yapılandırabilirsiniz.
 • Yeni kayıtlar ekleyebilir, kayıtların sırasını ve görünürlükle ilgili erişim yetkilerini belirleyebilirsiniz.
 • Örn. satış fırsatında bağlantılı firmayı göstererek veri setlerini önemli verilerle tamamlayabilirsiniz.
 • Belirli alanlarda kullanıcıyı olası girişler konusunda bilgilendiren not metinlerini tamamlayabilirsiniz.

LDAP Server

LDAP Server, CAS genesisWorld'de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) üzerinden adreslere erişimi sağlar. Bu hizmet aracılığıyla örn. Microsoft Outlook veya Mozilla Thunderbird gibi harici e-posta istemcileri CRM yazılımınızdaki tüm adreslere erişebilir.

 • CRM sisteminizdeki adresler harici bir e-posta istemcisinde kullanılabilir ve örn. e-posta alıcısı olarak Microsoft Outlook'a kaydedilebilir.
 • CAS genesisWorld kullanmayan kullanıcılar da LDAP-Server üzerinden CAS genesisWorld'deki adreslere erişebilir.
 • Kullanıcılar sadece yetki sahibi oldukları adreslere erişebilir: CRM verilerinizin yetki sistemi dikkate alınır.

Loadbalancing

 • Loadbalancing ile istemcilerdeki oturum açma işlemlerini farklı uygulama sunucularına dağıtabilirsiniz.
 • Sunucularınızın yük dağılımını; işlemci kullanım durumu, bellek kullanım durumu veya istemci oturum açma işlemlerinin sayısı kriterlerine göre yönetebilirsiniz. Bu sayede, münferit uygulama sunucuları örn. kopyalama gibi belirli görevler için daha yoğun şekilde kullanılabilir.