Şirket genelinde

Telefon çalıyor; bu, muhtemelen merkezin veya satış görevlisinin veya yönetim kurulu asistanının telefonu. Telefonun daha ilk çalışında ekranda arayan kişinin adını ve çalıştığı firmayı görürsünüz. Son müşteri görüşmesinin ne zaman gerçekleştiğini bilirsiniz ve örn. güncel siparişle ilgili soruyu profesyonelce yanıtlayabilirsiniz.

Nasıl çalışır

CRM yazılımı merkezi platform olarak tüm bilgileri toplar. Yeni bilgiler ilgili müşteriye atanır: Bu; aramalar, e-postalar, randevular, projeler, siparişler, doğum günleri, sevilen renk veya ilgili başka bir şey olabilir. Böylece her çalışan eksiksiz, kronolojik müşteri dosyalarının, yani CRM yazılımınızın kalbinin devamlılığını sağlar. Artık hiçbir bilgi kaybolmaz.

Fonksiyonların ayrıntıları

Kokpit

Cockpit bütün önemli bilgileri bir bakışta göstermektedir.
 • Kokpit, bireysel olarak ayarlanabilir ve önemli bilgilere hızlı bir genel bakış sağlar.
 • "Şirket kokpiti" tüm veritabanındaki verilere erişebilir ve görüntüleyebilir.
 • Kokpitler; satış kokpitleri, pazarlama kokpitleri ve destek kokpitleri oluşturmak için navigatörler gibi kaydedilebilir.
 • Çalışanlar hazır birçok bileşeni kullanarak kendilerine özgü bir kokpit oluşturur, örn. bana atanan görevler veya yaklaşan doğum günleri gibi.

Sosyal medya entegrasyonu ile adres yönetimi

İrtibat kurulacak bir kişiyle ilgili bütün bilgiler.
 • Yapılandırılmamış irtibat bilgileri adres sihirbazlarına kopyalanır ve yapılandırılmış adres veri setlerine dönüştürülür. Bir kopya kontrolü işleminden sonra adres doğrudan CRM sistemine kaydedilir.
 • Adresler, adres tipine (örn. firma adresleri veya irtibat kurulacak kişiler) göre yönetilebilir. Sınıflandırmalar, müşteri numarası atama ve giriş yardımcıları basitçe atama yapmaya olanak sağlar.
 • Fonetik arama özelliği sayesinde adresler kolayca bulunabilir. Böylece "Schmitt & Co." firmasında çalışan "Bay Meyer", "Schmidt & Co."dan "Maier" şeklinde arama yapıldığında da bulunur.
 • Konum doğrudan adres veri setinde gösterilebilir ve bir güzergah planlaması başlatılabilir.
 • Adreslere erişim, istenildiği şekilde örneğin açık erişim, belirli katılımcılar için kullanıcıya duyarlı göre veya özel erişim olarak sınırlanabilir.
 • Sosyal ağların entegrasyonu sayesinde Facebook, Xing veya Twitter gibi bilgi kaynakları, örn. eksik irtibat bilgilerini tamamlamak için kullanılabilir. Sosyal medya fonksiyonlarına erişim, gerçek zamanlı kişisel olarak oturum açma yoluyla gerçekleştirilir.

Müşteri dosyası

Müşteri dosyalarında bütün veriler kronolojik olarak toplanmaktadır.
 • Müşteri dosyası müşterilerle ilgili tüm bilgileri aktarır.
 • e-postalar, randevular ve görevler, belgeler, siparişler, stok yönetimi belgeleri gibi bir adresle ilgili tüm girişler ve tüm yazışmalar açık bir şekilde gösterilir.
 • Müşteri bilgileri yapılandırılmış, kronolojik şekilde ve şirket genelinde kullanıma sunulduğu için zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.
 • Müşteri dosyasından başka girişler oluşturulabilir veya mevcut kayıtlar düzenlenebilir.
 • Çalışan, daha telefon çalarken arayan kişiyle ilgili tüm bilgilere sahiptir.

Telefon görüşmeleri

 • Telefon bağlantısı üzerinden, bir tıklama yoluyla istenen bağlantıyı kurabilirsiniz.
 • Çağrı geldiğinde, bir telefon günlüğü veya ilgili müşteri adresi açılır.
 • Telefon numaraları, CAS genesisWorld'de henüz tanınmıyorsa harici bir adres servis sağlayıcısı üzerinden otomatik olarak kontrol edilebilir. Adres servis sağlayıcısının adresleri istek üzerine CAS genesisWorld'e veri seti olarak kaydedilebilir ve telefon günlüğüne bağlanabilir.
 • Konuşma süresi otomatik olarak kaydedilir.
 • Arama ve geri arama listeleri aracılığıyla artık hiçbir irtibat bilginiz kaybolmaz.

Randevular

Randevular anlaşılır şekilde gösterilmektedir, örn. haftalık görünümde.
 • Randevular gün, hafta veya ay görünümünde gösterilir.
 • Bir ekip ve kaynak takvimi, iş arkadaşlarının bloklanmış randevularını veya örn. dolu eğitim odalarını gösterir.
 • Tekrarlanan, tüm gün süren randevular veya grup randevuları oluşturulabilir.
 • Sihirbaz tarafından yönlendirilerek, birden fazla çalışan içeren ve kaynakla (toplantı odaları, şirket araçları projektörler, vs) boş randevular arayabilirsiniz.
 • Sürükle ve bırak yöntemiyle bir randevuyu boş bir zaman penceresinin üzerine kaydırarak randevu değişiklikleri yapabilirsiniz.
 • Paralel randevular çakışma kontrolü ile görülebilir.
 • Belirli bir randevudan önce bir alarm fonksiyonu ayarlanabilir, aynı şekilde yeni randevular için de bildirim atanabilir. Birden fazla katılımcı kaydedildiyse, her katılımcı alarmı kendisi için özel olarak ayarlayabilir ve değiştirebilir.
 • Randevular, Outlook Exchange takviminden CRM yazılımına entegre edilebilir.
 • Basit veri alışverişi için iCAL formatları desteklenir.

Görevler ve anımsatıcılar

Görevler için öncelikler atanabilir, devredilebilir, kategorize edilebilir ve üzerlerine bir tekrarlama şeması uygulanabilir.
 • CRM yazılımı diğer öğelerin yanı sıra talepleri, şikayetleri ve servis taleplerini de yönetir.
 • Görevler, alarm atanmış anımsatıcılar olarak oluşturulur ve takvim görünümüne entegre olur.
 • Görevler başka çalışanlara devredilebilir ve takip edilebilir.
 • Zamanı geldiğinde, alarm fonksiyonu ilgili çalışanı bilgilendirir.
 • Bir görevin işlenme durumu yüzde olarak gösterilir. Bir görevin işlenme süresi de görülebilir.
 • Görevler ve anımsatıcılar A-B-C şeklinde önceliklendirilebilir.

teamWorks modülü: Intranet ve şirket portalı

 • teamWorks opsiyonel modülü; bilgileri kaydederek, dağıtarak ve ilgili bölümler veya çalışanlar için kullanıma sunarak şirketteki bilgi yönetimini koordine eder.
 • Çalışan listesi irtibat bilgileri, sorumluluklar, doğum günleri ve yeteneklerle ilgili tüm bilgileri gösterir. Yeni işe başlayan bir çalışanın nasıl göründüğünü, nerede oturduğunu veya dahili numarasını bilmiyor musunuz? Bir düğmeye bastığınızda teamWorks bunları size söyler.
 • Kişisel bir başlangıç sayfası, örn. şirket haberlerini, randevuları ve yapılmayı bekleyen görevleri bir bakışta görmenizi sağlar.
 • "Kara tahta" ve tartışma forumları iş arkadaşları arasında bilgi alışverişini sağlar.
 • Örn. tatil yönetimi gibi şirket akışları standardize edilir.
 • teamWorks, CRM yazılımı ile işbirliği içinde çalışır. Her iki çözümden gelen bilgiler ortak bir veritabanına kaydedilir ve hem teamWorks, hem de CAS genesisWorld tarafından kullanılabilir.