Pazarlamada

Bir e-posta gelir, müşteri sipariş verir. Bu, pazarlama faaliyetlerinize verilebilecek en iyi reaksiyondur. Bu reaksiyonu, planlamadan değerlendirme aşamasına kadar CRM yazılımı ile şeffaf bir şekilde tasarlayabilirsiniz. E-posta tanıtımından duygusal Print-Mailing'e ve telefon aracılığıyla gerçekleştirilen takip uygulamasına kadar. Pazarlama, CAS genesisWorld ile hedefine ulaşır.

Nasıl çalışır

İhtiyaç yaratılır, ihtiyaç karşılanır: CAS genesisWorld ile merkezi veritabanınızı temel alarak özel hedef grupları belirleyebilir ve hedef gruplarla özel görüşmeler yapabilirsiniz. CRM Sistemi, irtibat kurulan bir kişinin hangi ürünle ilgilendiğini veya bir müşterinin 1. yıldönümünün ne zaman olduğunu bilir. Reaksiyonları doğrudan kaydedebilir ve her kampanya sonunda bunları etkin bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu bilgiyle pazarlama kampanyalarınız kesinlikle turnayı gözünden vurur.

Fonksiyonların ayrıntıları

Hedef gruplarının seçilmesi ve filtrelenmesi

 • Kapsamlı arama ve filtreleme fonksiyonları aracılığıyla posta listeleri özel hedef gruplar için bir araya getirilir. Adres verilerinizi farklı kriterlere göre seçebilirsiniz ve bu sırada adres veri setlerinizin tüm alanları dikkate alınabilir.
 • Link araması, ilgili veri setlerinin linklerini dikkate alır. Böylece örneğin, son iki sene içinde hiçbir teklife yanıt vermeyen müşteriler bulunabilir. Her link araması kaydedilebilir. Link araması, bir Premium fonksiyondur.

Kampanya Yönetimi

 • Kampanya sihirbazı ile çok hızlı bir şekilde hedefe yönelik bir iletişim gerçekleştirilebilir: Hedef grubunuzu ve seri mektup, seri e-posta veya telefon açma gibi işlemlerden birini seçebilir ve CRM yazılımınızla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Sayısız şablon, kişiselleştirilmiş seri e-postalar ve mektuplar hazırlamayı kolaylaştırır.

Marketing pro modülü

 • Grafik tabanlı Workflow-Designer (İş Akışı Tasarımcısı) ile kampanyalar basit ve görsel bir şekilde oluşturulabilir ve uygulanabilir.
 • Adresler; arama özelliğiyle, görünümlerden veya posta listelerinden sürükle ve bırak yoluyla ya da ilgili düğmeler üzerinden hedef gruplara eklenebilir veya çıkarılabilir.
 • Müteakip kampanyalar, belirli bir hedef gruba ait adreslerle kolayca başlatılabilir.
 • Müşteri reaksiyonları doğrudan adreslerin veya telefon görüşmelerinin veri setlerine kaydedilir.
 • İzin verilen ve tercih edilen iletişim türleri otomatik olarak dikkate alınır. Böylece, adresler örn. e-posta, posta havalesi, vb. gibi doğru iletişim kanalına atanır. Ayrıca eksik iletişim bilgileri konusunda uyarı yapılır.
 • Her işlem için şablonlar kullanılabilir.
 • Bütçe ve maliyet planlaması kampanyaya dahil edilmiştir.

Pazarlama başarısının ölçülmesi

Standart sürüm de dahil olmak üzere, kampanyaların başarı ölçümü için kullanılabilecek kapsamlı değerlendirme olanakları mevcuttur.

 • Pazarlama kampanyalarınızı, örn. münferit pazarlama kanallarının başarısı veya zaman içindeki reaksiyonlar gibi farklı kriterlere göre değerlendirebilirsiniz.
 • Her pazarlama faaliyeti bir bütçe planlamasıyla birlikte kaydedilir. Böylece, maliyetleriniz sürekli gözünüzün önünde olur. Bir işlemin sonunda, gerçekten oluşan maliyetler belirlenebilir. Bu maliyetler, edinilen yeni irtibatlar, reaksiyonlar veya siparişlerle karşılaştırılabilir.

Event Management modülü

Event Management modülü ile etkinliklerinizi hemen ve problemsizce planlayabilir ve organize edebilirsiniz.

Her zaman davet durumunuzu kontrol edebilirsiniz ve kimin kayıt yaptırdığını, kaç yerin boş olduğunu veya kimin hala onay beklediğini görebilirsiniz.

 • Etkinlik sisteme kaydedilir ve gerektiğinde farklı randevulara ve etkinliklere göre yapılandırılır.
 • Bu sayede kaynakları ve alanları hedefe göre planlamak mümkündür.
 • Kişiler kişiselleştirilmiş seri e-postalarla davet edilir ve bir kayıt linkinden kayıt yaptırabilir.
 • Kayıt kaydedildikten hemen sonra veriler CAS genesisWorld'de kullanılmaya devam edilebilir.

Survey modülü

Müşterilerden gelen geri bildirimler, ürünlerinizin ve verdiğiniz hizmetlerin optimize edilmesi için değerli bir bilgi kaynağıdır. Survey modülü ile anket sonuçlarını doğrudan CRM yazılımında kaydedebilirsiniz.

 • Örn. bir potansiyel müşteri kalifikasyonu veya bir telefon anketi gibi istenen türde anketler tasarlanabilir ve şablon olarak kaydedilebilir.
 • Yanıtlar doğrudan adres veri setinde saklanır.
 • Soru formu başka veri setlerine bağlanabilir.
 • Yanıtları CRM yazılımında değerlendirebilirsiniz.

Survey online modülü

Survey online modülüyle hızlı bir şekilde çevrimiçi anketler hazırlayabilir ve bir link üzerinden e-postayla gönderebilirsiniz.

 • Çevrimiçi anketler, servis kalitesi veya teslim sürelerinin sorgulanması, çalışan anketleri veya adres verilerinin güncelliğiyle ilgili olarak farklı hedef gruplar ve senaryolara yönelik olarak hazırlanır.
 • Gönderme işlemi e-posta yoluyla gerçekleştirilir, katılımcı bir link üzerinden sorulara ulaşır.
 • Yanıtlar kaydedildikten sonra ayrıntılı bir değerlendirme için CRM Sisteminizde kullanıma hazır halde bulunur.