CRM

CRM - Customer Relationship Management

CRM (management vztahů se zákazníky) je podniková strategie orientovaná na zákazníka, která pomocí moderních informačních a komunikačních technologií a prostřednictvím komplexních koncepcí marketingu, odbytu a služeb vytváří, udržuje a upevňuje dlouhodobé a užitečné vztahy se zákazníky.

Zvyšuje se tak užitečnost vztahů se zákazníky, a tím i úspěšnost resp. hodnota společnosti. Zavedení CRM do podniku vyžaduje použití integrovaných informačních systémů, které jsou v tomto kontextu označovány jako CRM řešení, CRM systém nebo jako CRM software.

Pomocí sloučení všech zákaznicky relevantních informací a synchronizace všech komunikačních kanálů lze modelovat charakteristiky zákazníků, a proto cíleně oslovovat zákazníky.