Management prodeje

Přehled o prodeji: Controlling prodeje jednoduše a efektivně

V oblasti prodeje není důležitá jen péče o kontaktní údaje a data o zákaznících. Rovněž znalosti o aktuálních číslech prodeje a jejich vývoj jsou nezbytné k tomu, aby mohla být učiněna správná rozhodnutí. S pomocí CAS genesisWorld budete prodávat efektivněji, protože budete mít dokonalý přehled o všem: o údajích o zákaznících, o chování zákazníků a o ukazatelích prodeje. Dosud nikdy nebyl controlling prodeje tak jednoduchý a efektivní!

Pomoc s důležitými rozhodnutími v oblasti managementu prodeje

CRM-System jako CAS genesisWorld tvoří základnu pro podstatná rozhodnutí v oblasti managementu prodeje, a to tím, že se tu transparentním způsobem zobrazují všechny relevantní informace. S modulem Report Manager můžete analyzovat vztahy se zákazníky podle největších potenciálů, zapisovat ekonomičnost projektů a provádět realistické odhady potenciálu obratu. Na základě samostatně definovatelných polí se vzorečky a ukazateli dostanete rychle přehled o důležitých číslech. Kromě kontaktních údajů tak lze například vyčíst též počet aktuálních poptávek služeb, celkovou částku neuhrazených faktur nebo celkový obrat v aktuálním kalendářním roce. Praktickou funkcí je rovněž vyhledávání v okruhu definovaného místa: tato funkce na geografické mapě zobrazuje důležité zákazníky v definovaném okruhu. Pro efektivní management prodeje jsou obratem ruky sestaveny rovněž zprávy o obchodních schůzkách.

Úspěšný controlling prodeje díky inteligentnějším funkcím

CAS genesisWorld vám nabízí bezpočet možností úspěšného controllingu prodeje. Různé rozbory prodejních příležitostí pro lepší efektivitu a jistotu plánování. V systému se každá akce v souvislosti se zájemcem eviduje od prvního kontaktu přes nabídku a uzavření obchodu až po poprodejní servis, a tudíž se v něm zobrazuje celý proces prodeje.

S pomocí nástrojů prodeje jako Sales Funnel můžete zjistit, která aktivita u příslušného zákazníka právě čeká na vyřízení. Tím budete mít neustále přehled o tom, na kterém místě procesu prodeje se právě nacházíte, které nejbližší kroky je nutné učinit, nebo jak to vypadá s vytížením a plánováním zdrojů vašich zaměstnanců. S pomocí evidence času a diet může obchodní zástupce navíc zapisovat náklady přímo k příslušnému zákazníkovi a projektu.

CRM coby cesta optimalizace prodeje a spokojenosti zákazníků

K trvalému řízení prodeje patří též přímé dotazování zákazníků. Jak to vypadá se spokojeností zákazníků, co se týká vašich produktů a služeb? S modulem Survey můžete spouštět pravidelné onlinové dotazníky, jejichž výsledky rovněž plynou do softwaru CRM, kde je můžete vyhodnocovat.