Udržení zákazníka

Udržení zákazníka předpokládá, že budou díky nabídce zaměřené na zákazníka splněna očekávání zákazníka, a že bude zákazník spokojen se službami poskytovatele.

Udržení zákazníka se podporuje akcemi podniku pro udržení zákazníka, jako např. zákaznickými kartami, akcemi nebo zákaznickými kluby. Zákazník by měl mít pozitivní vztahy k firmě a své vztahy v budoucnu ještě rozšířit. Mělo by se tak zabránit přechodu zákazníka na jinou značku nebo k jinému poskytovateli.

Předpokládá se tedy přímá úměra mezi kladným vztahem zákazníka k podniku a spokojeností zákazníka a jeho udržením.