Müşteri bağlılığı

Müşteri bağlılığı, müşterilerin beklentilerinin müşteri odaklı bir teklifle karşılanmasını ve müşterinin, hizmet sağlayıcısının performansından memnun olmasını gerektirir.

Müşteri bağlılığı, daha sonra örneğin müşteri kartları, etkinlikler veya müşteri kulüpleri gibi bir şirketin müşteri bağlılığı uygulamalarıyla desteklenir. Müşteri, şirketle olan iletişimi pozitif olarak algılamalı ve söz konusu ilişkiyi gelecekte geliştirmelidir. Böylece, bir müşterinin markasını veya hizmet sağlayıcısını değiştirmesi engellenmelidir.

Ayrıca, şirketteki müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyeti ile müşterideki müşteri bağlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğu kabul edilir.