Software as a Service - SaaS

Software as a Service (SaaS) je software pro zákazníka a je podle potřeby (on Demand) k dispozici jako služba přes internet.

Infrastrukturu, jako hardware, bezpečnostní opatření atd., stejně jako bezchybný provoz softwaru zajišťuje poskytovatel, a ne zákazník. Za tuto webově založenou službu nese tedy uživatel velkou část odpovědnosti.

U řešení Software as a Service odpadají pro uživatele jednorázové licenční poplatky. Místo toho uživatel zpravidla platí měsíční poplatky. Tento tarifní model se spíše podobá nájemnímu poměru.

Pozitivním aspektem je škálovatelnost Softwaru as a Service, a s tím spojená vysoká flexibilita. Poskytovatele řešení Software as a Service mohou kdykoliv flexibilně reagovat na nové požadavky zákazníků, protože software je poskytován centrálně.