Software as a Service - SaaS

A szoftver mint szolgáltatás (SaaS) az ügyfél számára szolgáló szoftver és az interneten keresztül igény szerint (on Demand (megrendelésre)) áll rendelkezésre.

Az infrastruktúrát, mint pl. a hardvert, biztonsági intézkedéseket stb., valamint a szoftver hibátlan működését a szolgáltató biztosítja – nem az ügyfél. Ezen webes szolgáltatás esetén tehát a szolgáltató vállalja a felelősség nagy részét.

A szoftver mint szolgáltatás megoldások esetén a felhasználónak nem kell egyszeri licencdíjat fizetnie. Ehelyett rendszerint havi díjat számolnak fel minden felhasználó esetén. Ez a díjszabási modell így leginkább egy bérleti viszonyhoz hasonlít.

A szoftver mint szolgáltatás egyik pozitív aspektusa a skálázhatóság és az ezzel együtt járó rendkívüli rugalmasság. A szoftver mint szolgáltatási megoldások szolgáltatói képesek bármikor rugalmasan reagálni az ügyfelek követelményeire, mivel a szoftvert központi helyről bocsátják rendelkezésre.