Satış desteği - Computer Aided Selling

Satış desteği; satışı bilgi teknolojisi ve organizasyon açısından destekleyen tüm araçları ve yöntemleri kapsar. Böylece, şirketteki satış organizasyonunun verimi arttırılabilir. Bunun önkoşulu, satış ve müşterilerle ilgili güncel verilerden oluşan bir müşteri veritabanının hazırlanmasıdır. Buna örn. satış fırsatları, görüşmelerin dokümantasyonu, tahminler, değerlendirmeler, ürün sunumları, müşteri analizi ve profili de dahildir. Satış ekibi, satış veya müşteri görüşmesi öncesinde, sırasında ve sonrasında bu bilgilere erişebilir. Bu tür bir satış desteğinin yardımıyla hızlı, bireysel ve sürdürülebilir bir müşteri işlemleri aracılığıyla rekabet avantajları elde edilebilir. Satış desteği, CRM'nin önemli bir bölümünü oluşturur.