CRM

CRM - Customer Relationship Management

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), modern bilgi ve iletişim teknolojileri ile entegre pazarlama, satış ve servis konseptleri aracılığıyla uzun ömürlü ve kârlı müşteri ilişkileri oluşturan, bu ilişkileri iyileştiren ve sağlamlaştıran müşteri odaklı bir şirket stratejisidir.

Böylece, müşteri ilişkilerinin kârlılığı ve bununla birlikte şirket başarısı ve şirket değeri de artmaktadır. CRM'nin şirkette uygulanması, bu bağlamda CRM Çözümü, CRM Sistemi veya CRM Yazılımı olarak tanımlanan entegre bilgi sistemlerinin kullanımını gerektirir.

Müşterilerle ilgili tüm bilgiler ve tüm iletişim kanallarının senkronizasyonunun bir araya getirilmesi ile, müşteri özelliklerinin resmedilmesi mümkün olur ve böylece hedeflenen müşteri iletişimi de sağlanabilir.