Müşteri yönetimi

Müşteri yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) eşanlamlısıdır. Müşteri yönetimi; müşteri edinme (potansiyel müşteriler), müşteri danışmanlığı ve müşteri bağlılığı (mevcut müşteriler) ile birlikte müşterilerin geri kazanılması (kaybedilen müşteriler) konularıyla ilgilenir.