CRM Yazılımı

Genellikle CRM Çözümü veya CRM Sistemi olarak da adlandırılan bir CRM Yazılımı, bir şirketin tüm departmanlarına ait fonksiyonların koordine edilmiş bir sistem mimarisinde kullanıma sunulduğu bir uygulama veya bir yazılım programıdır. Bağımsız çözümler, yani Pazarlama, Satış, Servis ve Çağrı Merkezi gibi departmanların bağımsız münferit yazılım programlarının yerini, şirketin bütünsel olarak desteklenmesine yönelik tek bir program alır.

Bir CRM Yazılımı'nda önemli bilgiler veya veriler şirketin ihtiyaç duyduğu şekilde toplanır ve kullanılır. Alışılageldiği gibi buradaki çıkış noktası, merkezi ve devamlılığı düzgün bir şekilde sağlanan adres yönetimidir; adres yönetimi, profesyonel bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için vazgeçilmezdir. Profesyonel bir CRM Yazılımı, CRM'nin şirkette başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli ölçüde destek olur. Çoğu kez, işletme ekonomisine yönelik standart bir yazılım olan ERP Yazılım Çözümü de arabirimler üzerinden CRM Yazılımı'na bağlanır.