Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi, bir ekonomik faktör olan "bilginin" kurumsal açıdan kullanılabileceği tüm stratejik yöntemleri kapsar. Şirketler, ancak müşterileri hakkında kapsamlı bilgilere ve örn. bireysel müşteri bilgilerine ve birleştirilmiş pazar verilerine sahipse uzun vadeli ve kârlı müşteri ilişkileri kurabilir.

Örneğin uygun şekilde hazırlanan bilgiler bir CRM Sistemi'ni oluşturur. Böylece, stratejik şirket hedefleri ile mevcut ve yeni iş süreçleri önemli ölçüde desteklenir.