Získávání nových zákazníků

Úspěšná akvizice zákazníků s efektivním systémem CRM

Jen ten, kdo své zákazníky zná, je také bude umět uspokojit. To platí jak pro péči o vztahy se stávajícími zákazníky, tak i pro získání nových zákazníků. Aby byla firma schopna dlouhodobě úspěšně pracovat, musí upřít pozornost na své zákazníky a jejich potřeby. Systém Customer Relationship Management (CRM) vám pomůže se správou zákazníků a tím i s trvalým udržováním stávajících zákazníků a získáním zákazníků nových.

Užitečné funkce CRM pro získání zákazníků

Zrovna v oblasti získávání nových zákazníků nabízí CAS genesisWorld užitečné funkce: například můžete na webovou stránku svého podniku umístit kontaktní formulář, jehož prostřednictvím mohou zájemci pohodlně projevit svůj zájem o navázání kontaktu nebo se přihlásit k odběru vašeho newsletteru. Získat nové zákazníky nebylo nikdy snazší! Anebo můžete využít kontaktních zpráv, jimiž se dají podchytit úspěšně navázané kontakty (tzv. leads). Tyto leads lze jednoduše a rychle kvalifikovat a převést do adres a příslušných prodejních příležitostí či projektů.

Získání nových zákazníků a udržení dlouholetých vztahů

Díky zprávám o schůzkách můžete obratem ruky dokumentovat své obchodní schůzky se zákazníky. Vynikající nástroj jak pro získání nových zákazníků a jejich udržení, tak i pro opětovné získání ztracených zákazníků, neboť se jím dají strukturovaně zaznamenávat a dlouhodobě uchovávat požadavky a potřeby zákazníků. Užitečnou funkcí je navíc Sales Funnel, díky které budete mít přehled o procesu prodeje, a tím zachováte status získání nového zákazníka. Můžete si tak nechat zobrazit nejrůznější fáze prodejních příležitostí jako například fázi získání informací nebo fázi přijetí rozhodnutí a na základě toho odvozovat prognózy.

Řízení prodeje a bezpečnost plánování skrze prodejní příležitosti

Prodejní příležitost odráží celý proces prodeje: každá akce se zájemcem je dohledatelná, lze definovat budoucí aktivity, předpovědět obraty a identifikovat nejziskovější zákazníky. Rozšíření softwaru o Sales pro umožňuje navíc mnohem rozsáhlejší podporu prodejních aktivit, protože je možné prodejní příležitosti obsáhle vyhodnocovat a sestavovat spolehlivé prognózy s přihlédnutím ke konkurenci, procesům, rolím a důležitosti zúčastněných osob.

Máte dotaz? Rádi vám poradíme, jak můžete náš systém CRM softwaru CAS genesisWorld použít pro získání nových zákazníků. Kontaktujte nás!