Orientace na zákazníka

Důsledná orientace na zákazníka zvyšuje spokojenost zákazníků

Orientace na zákazníka a schopnost naslouchat zákazníkům patří ke kritickým faktorům z hlediska úspěchu každé podnikové strategie. Aby bylo možné garantovat vysokou spokojenost zákazníků, záleží více než kdy jindy na tom, aby byly všechny podnikové aktivity nasměrovány na potřeby zákazníků a aby se neustále oživovaly vztahy se zákazníky.

Efektivní správa zákazníků (CRM) prokazatelně zvyšuje spokojenost zákazníků: díky rychlejším reakčním dobám na poptávky zákazníků, díky lepšímu toku informací mezi všemi zaměstnanci, kteří se podílejí na péči o zákazníky, a tím i lepšímu managementu feedbacku (zpětné vazby od zákazníka). Zkrátka a dobře: CRM zlepší váš zákaznický servis.

Systémy CRM zlepšují orientaci na zákazníka

Pro potřeby vašeho zákaznického servisu nabízíme profesionální software, který přispěje ke zlepšení orientace na zákazníka: náš software CRM CAS genesisWorld. Tento software je zaměřen speciálně na potřeby malých a středně velkých podniků a v porovnání s ostatními CRM se prosadil coby jednička na trhu.

Inteligentnější funkce usnadňují interní pracovní procesy, čímž přispívají k lepší orientaci na zákazníka. Stačí jen několik málo kliknutí a každý zaměstnanec může nahlížet do kompletních složek zákazníků a v případě dodatečných otázek poskytnout kompetentní informace, obratem ruky sestavit nabídky nebo předat poptávky příslušným specializovaným oddělením. Díky optimalizaci softwaru pro koncová mobilní zařízení mohou rovněž zaměstnanci pracující jako obchodní zástupci mít na cestách kdykoli přístup ke všem důležitým datům.

Jednoduchý způsob zjišťování a analyzování spokojenosti zákazníků

Skutečná spokojenost zákazníků se dá změřit jen na základě přímé zpětné informace od zákazníka. Zde vám CAS genesisWorld pomáhá například v podobě modulů pro onlinové dotazování, jímž lze snadno zjistit spokojenost zákazníků a propojit dotazy rovnou v CRM systému s příslušnými datovými záznamy.

CAS genesisWorld navíc nabízí užitečné funkce pro marketingové a prodejní aktivity, např. při výběru cílových skupin nebo při analýze prodejních příležitostí a top zákazníků. Důležitou úlohu má rovněž zákaznický servis: Zásluhou doplňujícího modulu Helpdesk probíhá evidence a zpracování dotazů týkajících se podpory efektivním způsobem.

Využití síly celé sítě s xRM

Z hlediska budoucnosti je kromě orientace na zákazníka nanejvýš důležité co nejlépe pečovat o všechny vztahy – jak směrem k zákazníkům, tak i směrem k zaměstnancům, obchodním partnerům, dodavatelům, médiím nebo dokonce i vůči konkurenci. xRM – „Anything Relationship Management“ – tak se jmenuje tento logický další stupínek ve vývoji CRM. Rovněž pro xRM nabízí CAS Software AG jedinečné know-how a rozmanitá řešení. Do roku 2020 budou malé a středně velké podniky v Evropě využívat řešení xRM softwaru CAS.