Kvalita dat

Vysoká spokojenost zákazníků díky vysoké kvalitě údajů adres

Zrovna ve správě zákazníků a kontaktů záleží na kvalitě údajů adres. Často zákazníci nemohou být kontaktováni vůbec, nebo až s nějakým nákladem v souvislosti s vyhledáváním, protože kontaktní údaje jsou zastaralé nebo chybné. Další problém u správy dat představují dublety: podobně znějící adresy v systému, které vyžadují několikanásobně větší péči, se ale nakonec týkají jen jednoho a téhož kontaktu. CRM systémy vám pomohou zachovat kvalitu údajů adres na vysoké úrovni, což se zase na oplátku pozitivně odrazí v kvalitě vztahů s vašimi zákazníky.

Snazší import adres podporuje bezchybnou správu dat

Náš CRM sofware CAS genesisWorld nabízí praktické funkce pro zlepšení kvality vašich dat. Výhody při správě dat adres můžete získat například z automatického doplňování: při zadání adresy se například podle poštovního směrovacího čísla vyplní místo a spolková země, doplní se oslovení a oslovení v korespondenci vhodné spolu s titulem a (křestní) jméno, zapíše se banka a BIC analogicky podle identifikačního kódu banky – vše zcela automaticky. To usnadňuje nejen správu dat, ale snižuje též pravděpodobnost chyb.

Další užitečnou funkcí je Asistent adres. Ten vám pomůže obratem ruky zapsat nové kontakty, např. podle údajů uvedených pod záložkou Impressum internetové stránky nebo z elektronického podpisu. Inteligentnější asistent umí rozpoznat jednotlivé části adres a vyplnit příslušná políčka v masce adres systému CRM.

Kontrola dublet zamezuje dvojím zápisům adres

Kromě toho provádí CAS genesisWorld při zadávání nových dat adres na pozadí kontrolu, jestli daný kontakt není jako dubletní již obsažen v systému CRM. Zabrání se tak několikerému zaslání e-mailů, propagačních prospektů nebo novoročních přání. Napojením na Omikron AdressCenter je možné provádět zevrubnou a pravidelnou kontrolu dublet i u velkých adresářů.

Centrální správa adres s neustále aktuálními údaji zákazníků

Definujte povinná pole a ujistěte se, že žádné z důležitých polí nezůstalo prázdné – i na pozadí zákona o ochraně osobních údajů. Kontrola adres a doplňování adres se navíc stará o to, abyste měli vždy správné údaje adres svých zákazníků. Vlastní adresy se porovnávají s referenční databází a poté se zobrazují případné rozdíly.

O bezpečnost procesů se stará též Informační služba a služba akcí: Ta automaticky opravuje prázdné nebo chybně vyplněné datové záznamy a na přání informuje určené zaměstnance o změnách.