Projektový management

Projektový management zahrnuje všechny plánovací, řídicí a kontrolní aktivity pomocí vhodných metod a nástrojů u časově limitovaných projektů. Použití nástrojů nebo softwarových programů je tím důležitější, čím je rozsáhlejší projekt, komplexnější organizační struktura společnosti a čím více zaměstnanců je do projektu zapojeno. Projektový management je základním prvkem profesionálních CRM řešení.