Přímý marketing

Přímý marketing zahrnuje veškeré formy přímých a individuálních komunikačních aktivit, které jsou zaměřeny na to, aby pomocí určitého osobního způsobu kontaktování vytvořily přímou vazbu s cílovou skupinou podniku a iniciovaly komunikaci na individuální úrovni.

K přímému marketingu patří různé komunikační akce, jako e-maily, telefonáty nebo dopisy, jimiž se přímo a osobně osloví cílová skupina Vašeho podniku. Tímto oslovením jednotlivých zájemců zahájíte individuální dialog s potenciálním zákazníkem.