Management kampaní

Management kampaní má v CRM za cíl, zprostředkovat každému zákazníkovi vhodnou nabídku informací, použít správný komunikační styl a ve správnou dobu.

Přitom se pro každého zákazníka určuje optimální akce, následná akce a její načasování. Akce se zaměřují na skutečné potřeby zákazníka.

Posuzují se všechny dosavadní styčné body se zákazníkem (Customer Touch Points), například kontakty s odbytem, servisem nebo eCommerce a vytvoří se příslušná analýza zákazníka.

Na základě těchto poznatků se optimalizují všechny reklamní akce, jako např. přímé obesílání (direkt mailing), e-mailový marketing nebo telemarketing, e-mailové nebo poštovní kampaně.

Management kampaní se obecně skládá z fází plánování, řízení a analýzy.