Informační management

Informační management zahrnuje všechny strategické metody, pomocí kterých lze v podniku využít ekonomický faktor "informací". Podniky mohou vytvářet dlouhodobé a užitečné vztahy se zákazníky jen tehdy, když mají o svých zákaznících rozsáhlé znalosti a disponují např. individuálními zákaznickými údaji a agregovanými údaji o trhu.

Informace vhodně upraví a poskytne například CRM systém. Rozhodujícím způsobem se tak podpoří strategické cíle podniku i stávající a nové obchodní procesy.