Groupware

Groupware se označuje také jako "skupinový" resp. "kolaborační software" a je založen na teoretických základech počítačově podporované skupinové práce, Computer Supported Cooperative Work - CSCW. Pomocí tohoto softwaru se podporuje spolupráce v týmu v časové a prostorové dimenzi.

Groupware zahrnujte mj. e-mail client, termínový kalendář, management úkolů, systém managementu dokladů pro společný přístup k dokladům, software pro řízení pracovního procesu a další softwarové komponenty pro skupinovou správu a komunikaci.